czwartek, 19 lipca 2012

Gdyby głupota umiała latać, ... nasz sejm byłby gołębnikiem...


PRYWATYZACJA FIRM

"Krytykowane przez lata spółki państwowe dobrze poradziły sobie w kryzysie - oceniają ekonomiści. Choć jeszcze kilka lat temu prywatyzacja przez wielu była uznawana za najlepszy sposób poprawienia sytuacji spółek z udziałem skarbu państwa, wiele z nich poradziło sobie z kryzysem lepiej niż ich prywatni konkurenci."
Co na to nasi politycy?
Niekontrolowana sprzedaż spółek przynoszących zyski to posunięcie , które powinno być karane. Nikt, kto jest przy zdrowych zmysłach nie sprzedaje majątku, który daje mu gwarancje systematycznych przychodów.


SZUKANIE PIENIĘDZY   

Skoro nie udało się sprzedać zakładów w Puławach i Tarnowie, to trzeba dokonać innych posunięć.
MF dokonuje transakcji sprzedaży akcji banku PKO BP, na której znacznie traci Skarb Państwa. Sprzedaje również dwuletnie  obligacje ...
Szybko i sprawnie... może nikt nie zauważy, a czas nagli bo nadchodzą terminy zobowiązań finansowych. Jedna decyzja i zadłużyliśmy się na kolejne 4,84 mld zł, a na aukcji dodatkowej  zaoferujemy obligacje za ... następny 1 mld...
Jakie to proste. Nie trzeba męczyć się nad reformami i wysłuchiwać wskazówek ekspertów, doradców, naukowców. Jedna chwila i kasa  zapełniona. Nie szkodzi, że to tylko pożyczka....

BEZROBOCIE


Mimo okresu letniego, które  służy podejmowaniu prac sezonowych - bezrobocie wzrasta. Zjawisko jest wynikiem m.in. zaniedbań jakich dopuścili się politycy odnośnie braku reform sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.
 Wzrost bezrobotnych, wg. danych GUS nastąpił niemal we wszystkich przedziałach wiekowych:

               I kwartał 2011     IV kwartał 2011      I kwartał 2012

Do 24 lat     26,7                     26,5                                 27,8
25-34 lat     10,3                     10,1                                 11,3
35-44 lat     7,0                        7,0                                    7,7
45 plus        7,7                        7,1                                    7,7

W 86 powiatach , a mamy ich 370 bezrobocie przekracza wartość 20%... Liczby mówią same za siebie... w jakim kierunku zmierza polska gospodarka.

UPADAJĄCE FIRMY

Rząd nie reaguje na problemy rynku. Słaba kondycja firm budowlanych zaczyna oddziaływać na sektor finansowy...Upadają kolejne duże firmy pociągając za sobą łańcuch firm zależnych i podwykonawców...

Informacje z dzisiejszego dnia:
A-Z Finanse , firma z branży doradztwa finansowego poinformowała dzisiaj o swoich kłopotach  - zarząd firmy złożył do sądu we Wrocławiu wniosek o upadłość układową.
Mostostal - Polimex jedna z największych firm budowlanych w Polsce nie może porozumieć się ze swoimi wierzycielami..., co w konsekwencji grozi upadłością spółki.

ZAGROŻENIE NA RYNKU MIESZKAŃ

 Liczba zawartych transakcji w I kwartale utrzymywała się nadal na wysokim poziomie, pomimo to wyraźnie wzrosła liczba niesprzedanych mieszkań. W ocenie firmy doradczej REAS, kolejne kwartały przyniosą wyraźny spadek nowych inwestycji wprowadzanych do sprzedaży przez deweloperów."

Kryzys skłania nas do oszczędzania i wstrzymywania się z decyzjami o zakupie mieszkań. Tymczasem deweloperzy zaciągnęli wysokie kredyty na inwestycje i  w przypadku, gdy  podaż znacznie przekroczy popyt na mieszkania,  będą mieli problemy ze spłatą swoich długów. Najbardziej odczują to banki....

.

Co na to nasi politycy?
Jak długo można udawać, że nic złego się nie dzieje? Ich bezczynność i niechęć do pomagania polskiej gospodarce jest na tyle podejrzana, że można ją porównać do ... zmowy polityków przeciwko polskiemu państwu.
Jeśli nie zareagujemy na ich apatię odnośnie ratowania polskich firm -  stracimy możliwość powrotu na tory prowadzące do normalności...


REKOMENDACJAwww.promocjazdrowia.szczecin.pl


Źródło:
http://gielda.onet.pl/spolki-panstwowe-dobrze-poradzily-sobie-w-kryzysie,18726,5193211,1,news-detal
http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114509,12155093,Rentownosc_polskich_obligacji_najnizsza_od_6_lat.html
http://biznes.pl/magazyny/finanse/czarna-seria-kolejna-spolka-powiazana-z-dm-idmsa-z,5193581,magazyn-detal.html
http://gielda.onet.pl/bankowe-szachy-w-polimeksie,18727,5193200,1,prasa-detal
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,12155073,Zaklety_krag_bezrobocia.html
http://biznes.onet.pl/niepokojaca-tendencja-na-rynku-pracy,18493,5193808,3030259,42,1,news-detal
__________________________________________________________________________________                                              
                                               OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że treści zawarte w niniejszym blogu, zawierają subiektywne
spostrzeżenia autorki , a inicjatywa Mądra Polska - Marioli Grabowskiej, nie
jest wzorowana na inicjatywach i  programach osób trzecich. Ewentualna
zbieżność nazw jest  przypadkowa.
__________________________________________________________________________________

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz