piątek, 20 lipca 2012

Kolejna upadłość.

godz.13.13


Upadek kolejnej firmy giełdowej. Tym razem chodzi o WILBO z Gdańska, firmę branży rybnej -zajmująca się produkcją i sprzedażą konserw rybnych, owoców morza, ryb mrożonych...

"Zarząd gdyńskiej spółki Wilbo złożył dziś w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. W ocenie zarządu jest to jedyne rozwiązanie mające na celu ochronę interesów firmy, jej wierzycieli, akcjonariuszy i pracowników.
Powodem tej decyzji jest wypowiedzenie umów kredytowych spółce przez Bank Gospodarki Żywnościowej SA."


W podanej wyżej informacji jest pewien niuans, który wzbudza podejrzenie. Po raz drugi w ciągu kilku dni bank BGŻ SA przyczynia się do pogłębienia problemów giełdowej firmy.
Ten sam bank nie chce pomóc firmie  Polimex - Mostostal

"Polimex-Mostostal, jedna z największych firm budowlanych w kraju, która od tygodnia negocjuje z wierzycielami zmianę warunków spłaty wierzytelności, ma coraz mniej czasu. Według nieoficjalnych informacji "Pulsu Biznesu", powodzenie rozmów mających uratować spółkę od upadłości jest zagrożone.Warunkiem jest jednomyślność wszystkich wierzycieli, a według informacji gazety, do koalicji wspierającej Polimex nie chce dołączyć BGŻ."

Czy można tu mówić o zbiegu okoliczności, czy o celowym działaniu banku?
Odpowiedzi jest kilka. Bank może obawiać się utraty własnej płynności finansowej lub... działać na szkodę polskich firm.
Zastanówmy się kto jest właścicielem banku?

Struktura akcjonariatu BGŻ (stan z 30 września 2011 roku)
Oby nie była to zapowiedź problemów sektora bankowego...


REKOMENDACJAwww.promocjazdrowia.szczecin.pl


Źródło:
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12160144,Wilbo_bankrutuje__Zarzad_zlozyl_wniosek_o_upadlosc.html#ixzz218c7b4Ho
http://gielda.onet.pl/bankowe-szachy-w-polimeksie,18727,5193200,1,prasa-detal
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_Gospodarki_%C5%BBywno%C5%9Bciowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz