sobota, 14 lipca 2012

Orwellowska wizja.

    Przypomnijmy sobie dni, gdy ważyły się losy  Polski odnośnie jej członkostwa w Unii Europejskiej. Ile nadziei i optymizmu towarzyszyło nam przy podejmowaniu tak ważnej decyzji ... -  być częścią Europy czy pozostać na jej uboczu.  Każdy z nas kto uznał, że nie możemy stracić okazji by dołączyć do najlepszych   wierzył ,  że Unia będzie związkiem państw suwerennych, dbających wspólnie o wzrost gospodarczy i kulturalny Europy.

    Rzeczywistość pokazuje jak bardzo myliliśmy się odnośnie intencji tych co Unię zakładali i jej przewodniczyli - zarówno kiedyś jak i teraz. Unia staje się molochem produkującym niezliczone ilości ustaw, dyrektyw, nakazów i zakazów, które sprawiają, że prawo we wspólnocie staje się mało przejrzyste , a co najważniejsze - nie służy  jej członkom.

    Centralizacja władzy i przekazywanie unijnym politykom coraz większych kompetencji, których domagają się przywódcy dwóch największych krajów - Francji i Niemiec powoduje, że rozdmuchana do granic możliwości  biurokracja Unii, nabiera wymiaru ... państwa komunistycznego , gdzie nie ma żadnych reguł, a jedynie interesy najsilniejszych.

    Niedawna wypowiedź Angeli Merkel wydaje się tylko potwierdzać, że politykom  nie chodzi o zażegnanie kryzysu , a jedynie o zwiększenie zakresu władzy.

"Potrzebujemy więcej Europy. Nie tylko unii walutowej, ale też tak zwanej unii fiskalnej i więcej wspólnej polityki budżetowej. I przede wszystkim potrzebujemy unii politycznej" .

    Co oznaczają słowa kanclerz  Niemiec?
Prawdopodobnie to, że strefa euro będzie funkcjonować tylko wtedy, gdy podda się całkowitej kontroli polityków unijnych, czyli w domyśle ... kontroli Niemiec.
Wygląda na to, że politycy poszczególnych państw nie potrafią gospodarować swoim budżetem i tylko grupka osób z dalekiej Brukseli potrafi rozwiązać ich problemy.

   Czy tak miała wyglądać Unia?  Dążyliśmy  do zniewolenia , czy może do rozwoju krajów i zmiany na lepsze warunków życia ?

    W najgorszych wizjach nie spodziewaliśmy się, że poprzez podstępnie skonstruowane traktaty  dojdzie do naruszenia zasad konkurencji, że ... elity unijne to politycy ulegający  silnym wpływom lobbystów, skłonne do działań korupcyjnych...

    Co lub kto kieruje panią Merkel i innymi unijnymi politykami , że nie widzą innych rozwiązań, jak pójście drogą ograniczającą suwerenność poszczególnych krajów?

     Zmowa polityków osiągnęła swój cel.  Tak jak chciał  minister Radosław Sikorski podczas polskiej prezydencji w Unii - ... a Niemcy nie pozostaną obojętni na jego apel - rozpoczyna się proces zniewalania państw. Jesteśmy coraz bardziej kontrolowani i inwigilowani. Społeczeństwa poszczególnych krajów praktycznie nie mają żadnego wpływu na decyzje zapadające w Brukseli.

"Okazuje się, że traktat lizboński, który miał dać obywatelom większy wpływy na UE, w rzeczywistości pozwala Komisji na swobodę w arbitralnym podejmowaniu decyzji. "


    Przykładem mogą być protesty przeprowadzane w sprawie ACTA.
KE nie daje za wygraną. Politykom marzy się zwiększona kontrola społeczeństwa i za wszelką cenę zmierzają do zrealizowania swojego planu.


"KE już przed debatą nad ACTA próbowała te same rozwiązania wprowadzić w inny sposób, m.in. w ramach porozumień OECD. I teraz tez do tego wraca. Moim zdaniem Komisja po prostu liczy na to, że Parlament Europejski zapomni o tym, co sam uchwalił. Dlatego ratyfikacja porozumienia CETA zostanie odłożona do 2014 roku, kiedy w wyborach zostanie wyłoniony nowy europarlament. Z tego samego powodu KE zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE z prośbą o uznanie, czy ACTA jest w świetle unijnego prawa aktem legalnym, czy nie. To będzie dodatkowy argument, aby przekonać eurodeputowanych do ratyfikacji. "

Europa wie co to jest kryzys i do czego może doprowadzić, gdy państwom zamiast reform narzuca się polityczny  nadzór , dbając  jedynie o interesy silnych, a pozostawiając na pastwę losu tych, co potrzebują największej pomocy. Oby nie sprawdził się najczarniejszy scenariusz wydarzeń...

REKOMENDACJAwww.promocjazdrowia.szczecin.pl


http://biznes.onet.pl/merkel-apeluje-o-tworzenie-unii-politycznej-w-euro,18493,5154210,3219970,199,1,news-detal
http://www.rp.pl/artykul/761762.html
http://forsal.pl/artykuly/631849,acta_i_tak_wejdzie_do_europy_przez_kanade.html
__________________________________________________________________________________________                                                  
                                                OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że treści zawarte w niniejszym blogu, zawierają subiektywne
spostrzeżenia autorki , a inicjatywa Mądra Polska - Marioli Grabowskiej, nie
jest wzorowana na inicjatywach i  programach osób trzecich. Ewentualna
zbieżność nazw jest  przypadkowa.

__________________________________________________________________________________________

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz