sobota, 9 lutego 2013

Smutna, stoczniowa rzeczywistość.
    Jeśli myślicie Państwo, że podejmę się próby przedstawienia historii upadku polskich stoczni, to jesteście w błędzie. Musiałabym mieć dojście do tajnych archiwów i być uczestnikiem wielu partyjnych spotkań, żeby nie zafałszowywać prawdziwego obrazu zdarzeń.
Jedno co jest pewne i co poświadczą pracownicy naszych stoczni to fakt, że ich upadek nie był przypadkowy , lecz wynikał z konsekwentnych działań polityków należących do różnych partii.
Nie trzeba chyba nikomu przypominać rządów SLD i ministra gospodarki Jacka Piechoty, który zapewniał, że poda się do dymisji, jeśli stocznie nie zostaną uratowane, Nie trzeba również sięgać zbyt daleko do pamięci, aby przywołać obrazy kłótni PiS i PO, wzajemnie obarczających się oskarżeniami  o nieudolne działania dotyczące rozmów z unijną  komisarz do spraw konkurencji Neelie Kroes   . Sprawa "katarskiego" inwestora, który miał kupić szczecińską i gdyńską stocznię, także okryta jest powłoką tajemniczości.

    Ja chciałbym pochylić się nad mechanizmem , który doprowadził do upadku nie tylko polskie stocznie, ale większość naszych przedsiębiorstw.

    Gdybyśmy przyjęli założenie , że upadek dużych firm w Polsce i w innych krajach - będących nowymi członkami Unii nie jest przypadkowy, a wynika ze spisku uknutego w zaciszu unijnych gabinetów -  to zapewne większość z czytelników stwierdziłaby, że mam bardzo bujną wyobraźnię i lubię teorie spiskowe. Niestety, wszystko wskazuje na to, że padliśmy ofiarą działań bezkompromisowych polityków, którzy dla osiągnięcia własnego celu, są w stanie posunąć się do najgorszego.

    Od kilku miesięcy krąży w prasie informacja, że niemieckie stocznie w Wolgaście i Stralsundzie otrzymały na swoją działalność pomoc publiczną w wysokości 100 mln euro. Jest to o tyle zaskakujące, że nasze stocznie musiały ogłosić upadłość, gdyż Unia Europejska nakazała im zwrot pieniędzy, które otrzymały od państwa. Tymczasem w Niemczech powstają nowe, przy udziale publicznych pieniędzy. Na wieść o tym burzą się polscy obywatele, burzą się także politycy, a najbardziej ... członkowie z partii PiS. Marek Grabarczyk nawet napisał w tej sprawie pismo do Komisji Europejskiej w którym pyta
" Czy zachowana jest równość w podejściu do polskich i niemieckich stoczni oraz czy możliwe jest udzielenie pomocy publicznej w celu odbudowy przemysłu stoczniowego w Polsce?"

Prawdziwy spektakl teatralny. Czyżby prezes Jarosław Kaczyński nie potrafił wyjaśnić członkom swojej partii , dlaczego tak się dzieje? Jest przecież prawnikiem i wraz z bratem śp. Lechem Kaczyńskim był czynnym świadkiem powstawania dokumentu jakim jest... Traktat Lizboński. To Lech Kaczyński brał udział w tworzeniu zasad zawartych w traktacie i jako prawnik  dokładnie wiedział co zawiera.
Proponuje pochylić się nad artykułem 107 Traktatu Lizbońskiego...

Sekcja 2. Pomoc przyznawana przez państwa

Art.107. Działania zgodne z rynkiem wewnętrznym

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

2. Zgodna z rynkiem wewnętrznym jest:
a) ......
b) ......
c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim jest niezbędna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podziałem. Pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję uchylającą niniejszą literę.

    Czy teraz rozumiecie Państwo co się stało? Dlaczego politycy europejscy i ... liderzy polskich partii tak bardzo namawiali nas do Traktatu Lizbońskiego, a w Irlandii doprowadzono nawet do drugiego referendum, aby tylko obywatele wypowiedzieli się na "tak" dla traktatu?

    Zapis w Traktacie Lizbońskim to nic innego jak spisek dotyczący nieuczciwej konkurencji, która preferuje gospodarkę Niemiec , a niszczy przemysł innych krajów.
Trzeba tylko zadać sobie pytanie, jak polscy politycy i politycy innych krajów mogli pozwolić na powstanie takiego prawa? Czy Niemcy były bardziej poszkodowane przez komunistów niż np. Polacy? Kto wreszcie przyczynił się do wybuchu wojny , która w konsekwencji doprowadziła do sytuacji, że m.in. Polska i część Niemiec były pod wpływami Związku Radzieckiego?

    Mamy więc odpowiedź na pytanie, dlaczego niemieckie stocznie mogą być dofinansowane z budżetu, a polskie musiały zamknąć swoje podwoje. Mamy również odpowiedź, jak liderzy PiS przyczynili się do upadku polskiego przemysłu. Nie trzeba kraść, wystarczy tworzyć nieuczciwe prawo i umiejętnie je wprowadzać w życie, żeby doprowadzić do spustoszenia gospodarczego w kraju. Bracia Kaczyńscy, a także pozostali liderzy naszych partii dokładnie wiedzieli, co Unia szykuje naszej gospodarce.
Pamiętacie  Państwo atmosferę, która towarzyszyła nam podczas rozmów o Traktacie Lizbońskim? Prawdziwie komunistyczna propaganda...
Kto był przeciwny - tego obrzucano epitetami, że zacofany, niedouczony i mało postępowy. Traktat przedstawiany był jako dokument, który sprawi, ze Unia stanie się bardziej demokratyczna i bardziej przejrzysta.
Taki obraz tworzyły polskie media... Tak wypowiadali się polscy politycy, a teraz ... członkowie PiS nie wiedzą co dzieje się z publiczną pomocą w Niemczech? Czyżby nadal nie zapoznali się z treścią traktatu?
Prezes Jarosław Kaczyński dokładnie wie co robi - szykuje się na przejęcie władzy w Polsce licząc na to, że nieskore do nauki polskie społeczeństwo nie skojarzy ze sobą pewnych faktów.

    Jak długo pozwolimy na to , żeby nieuczciwi politycy wodzili za nos swoje społeczeństwo? Czy nie potrafimy się temu przeciwstawić? Na oczach nas wszystkich wciągani jesteśmy w głębiny coraz większego kryzysu, spowodowanego nieuczciwymi posunięciami polityków europejskich. To oni zgotowują tragiczny los całej Europie - Grecja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Włochy, Cypr...
Kryzys w Europie, to nie jest zwykły przypadek....

REKOMENDACJAwww.promocjazdrowia.szczecin.pl


Źródło:
http://www.arslege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/k40/
http://www.rp.pl/artykul/718742.html
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,87121,11912852,Nowy_prezes_TF_Silesia__W_stoczni_byl_ordynarny_przekret.html#ixzz1xYnawM00
http://wiadomosci.wp.pl/kat,86874,title,Katarski-inwestor-czyli-podmiot-ktory-nie-istnial,wid,11772437,wiadomosc.html
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Co-Traktat-Lizbonski-zmieni-w-zyciu-Kowalskiego,wid,11656151,wiadomosc.html?ticaid=1e9ef
__________________________________________________________________________________________                                                  
                                                OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że treści zawarte w niniejszym blogu, zawierają subiektywne
spostrzeżenia autorki , a inicjatywa Mądra Polska - Marioli Grabowskiej, nie
jest wzorowana na inicjatywach i  programach osób trzecich. Ewentualna
zbieżność nazw jest  przypadkowa.

__________________________________________________________________________________________

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz