sobota, 7 lipca 2012

Strajkujący i opozycjoniści - Traktat Lizboński skazuje Was na śmierć!
    Nie od dziś wiadomo, że Unia Europejska jest przeciwna  karze śmierci i oficjalnie protestuje przeciwko tym krajom, gdzie jest nadal stosowana. Swoje stanowisko podpiera zapisami w Traktacie Lizbońskim, które ... nie do końca są jasne i czytelne..

    Trzeba być naprawdę spostrzegawczym i mieć solidne podstawy z nauk prawniczych, by zauważyć, że część zapisów budzi pewne zaniepokojenie, bo co nie jest wyjaśnione definitywnie, może okazać się niekorzystne dla społeczeństwa. W tym przypadku  mamy do czynienia z mistrzowskim sformułowaniem prawa , zezwalającego na zabójstwo w imię wyższych celów, dodajmy celów politycznych.

    Takie właśnie podejście do tematu elit politycznych i ich odwieczna chęć dominowania we władzy jest doskonałym wytłumaczeniem , dlaczego do tej pory nie ukarano w Polsce osób , które winne są wprowadzenia stanu wojennego.
Sprawdźmy sami... Proszę zwrócić szczególną uwagę na sformułowanie: "stłumienie zamieszek i powstania."

    TYTUŁ I
    GODNOŚĆ
    Artykuł 1
    Godność człowieka
    Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona.

    Artykuł 2
    Prawo do życia
    1. Każdy ma prawo do życia.
    2. Nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu.

.... Do tej pory wszystko jest zrozumiałe. Teraz przeczytajmy

WYJAŚNIENIA (*) DOTYCZĄCE KARTY PRAW PODSTAWOWYCH
(2007/C 303/02) (str. 760) , które rozwijają temat i tłumaczą nam intencje prawodawcy...
          
a) artykuł 2 ustęp 2 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności:

" ...Pozbawienie życia nie będzie uznane za sprzeczne z tym artykułem, jeżeli nastąpi w wyniku bezwzględnie koniecznego użycia siły:

a) w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą;
b) w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania
c) w działaniach podjętych zgodnie z prawem w celu stłumienia zamieszek lub powstania

b) artykuł 2 Protokołu nr 6 do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności:

"Państwo może przewidzieć w swoich ustawach karę śmierci za czyny popełnione podczas wojny lub w okresie bezpośredniego zagrożenia wojną; kara ta będzie stosowana jedynie w przypadkach przewidzianych przez te ustawy i zgodnie z ich postanowieniami…".

    Reasumując : zabójców dzieci i kobiet, ... bezwzględnych mafiozów i psychopatów - pozostawiamy przy życiu. Na karę śmierci skazujemy tych co nie godzą się z niesprawiedliwością i korupcją... , tych co występują przeciwko bezprawiu....

    Teraz chyba łatwiej jest nam zrozumieć , dlaczego  politycy tak gorliwie przytakiwali Traktatowi Lizbońskiemu, nie tłumacząc społeczeństwu, jakie kryje w sobie treści...

    Spektakl mający w swej wymowie pokazać nam , że pp. Kaczyńscy byli przeciwni jego ratyfikacji, nie był niczym innym, jak długo przygotowywaną inscenizacją ,mającą dać im alibi na przyszłość - w razie  gdyby  społeczeństwo zauważyło, że Traktat Lizboński nie jest niczym innym jak kajdankami nałożonymi na nasze państwo. Pan prezydent Lech Kaczyński dobrze wiedział co podpisuje, bo tak jak powiedział Sarkozy...:
"To nie premier Tusk, ale prezydent Kaczyński negocjował Traktat. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto negocjował Traktat i podpisał się pod nim, zakwestionował własny podpis."
/ Źródło: http://www.tvn24.pl/-1,1555758,wiadomosc.html/

 REKOMENDACJAwww.promocjazdrowia.szczecin.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz