poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Zamiast reformy, mamy unijny fortel.


=========================================================================
Polska   Strefa euro    Kraje poza strefą    Rosja    Świat   Ekonomia   Zdrowie   Uśmiechnij się
                                                               Wiadomości  
=========================================================================

Sytuacja gospodarcza Unii nie napawa optymizmem. Większość krajów wspólnoty odnotowała znaczne spadki PKB za 2012 rok. Nawet Niemcy uważane dotąd za motor napędowy Unii zanotowały spadek wzrostu PKB - z 3.0% wzrostu w 2011 r. do 0,7% w 2012 roku.

Znaczny spadek PKB odnotowała  Francja, a także kraje basenu Morza Śródziemnego.


Polityka prowadzona przez Unię doprowadziła do lawinowego upadku firm, a to przełożyło się na wysokość produkcji w poszczególnych krajach. Tam gdzie nie ma zakładów pracy, tam spada PKB. Przypomnę , że PKB jest to wartość produktów i usług , które wytorzyła gospodarka danego kraju w przeciągu okreśłonego okresu czasu - np. w ciągu 1 miesiąca lub  roku.

Wiele razy słyszeliśmy hasła rzucane przez polityków na temat konieczności wprowadzenia mechanizmów sprzyjających rozwijaniu europejskiej gospodarki. Niestety, były to tylko słowa rzucane na wiatr. Politycy nie reformują Unii, a wręcz przeciwnie - doprowadzają jej gospodarkę do coraz gorszej kondycji.

Na obecną chwilę, najważniejsze dla polityków jest to, aby doprowadzić do wzrostu PKB. Nie ważne, że robią to w sposób sztuczny, najważniejszy jest wynik.

Na jaki pomysł wpadły elity unijne?

Należy powiekszyć rynek zbytu dla produktów wytwarzanych w Unii, co można uczynić podpisując umowy stowarzyszeniowe UE.

Umowa stowarzyszeniowa między Unią Europejską a państwami trzecimi stanowi zgodnie z art. 310 ToWE podstawę bliskiej współpracy i ma na celu przyszłe członkostwo państwa trzeciego w Unii. W tym przypadku, jest ona popularnie zwana Układem Europejskim.

Podpisanie umowy stowarzyszeniowej z krajem, które będzie w przyszłości ubiegało się o członkowstwo w Unii powoduje, że nastepuje utworzenie strefy wolnego handlu, czyli Unia poszerza rynek zbytu dla swoich towarów. Im więcej sprzeda towarów, tym bardziej urośnie PKB krajów, które je sprzedają.

Jeden z najczęściej pojawiających się obecnie tematów  dotyczy umów stowarzyszeniowych UE z krajami Partnerstwa Wschodniego, do których zalicza się Ukraina. Nasz wschodni sąsiad to duży rynek zbytu, więc politycy mocno o niego zabiegają , nie bacząc na konsekwencje nieprzemyślanych decyzji.

W drugiej połowie roku przewodnictwo Unii obejmie Litwa.

Jednym z priorytetów przewodnictwa Litwy w Radzie UE w drugiej połowie 2013 r. będzie program Partnerstwa Wschodniego. W listopadzie w Wilnie odbędzie się szczyt Partnerstwa. Niewykluczone, że wówczas może być podpisana umowa stowarzyszeniowa UE-Ukraina.

Obserwując zaangażowanie polityków odnośnie umowy z Ukrainą, należy przypuszczać, że zrobią wszystko aby ją podpisać, nie bacząc na to, że Ukraina jest krajem zupełnie do tego nie przygotowanym.
Warunki postawione przez Unię są na dzień dzisiejszy dla Ukrainy nie do przeskoczenia. Polscy politycy myślą jednak w innych kategoriach i usilnie namawiają do sfinalizowania porozumienia i to już w listopadzie.

Wymagania postawione Ukrainie dotyczyły wielu aspektów życia publicznego , takich jak 

zatwierdzenie Kodeksu Wyborczego Ukrainy, szybkie wdrażanie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, realizacja zaleceń Rady Europy w zakresie pomocy medycznej dla uwięzionych;
zapewnienie właściwego wdrożenia nowego kodeksu postępowania karnego oraz innych mechanizmów prawnych gwarantujących przestrzeganie praw człowieka;

a także  
głęboka reforma podstawowych aktów prawnych i instytucji sądowniczych i milicji, demokratyzacja konstytucji, dostosowanie ustawodawstwa gospodarczego do wymogów umowy o wolnym handlu, skuteczna walka z korupcją, reforma systemu finansowego i rozszerzenie kompetencji izb obrachunkowych, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania.

Jak łatwo się domysleć, większość z tych postulatów nie została spełniona i w najbliższym czasie nie uda się ich  wdrożyć w życie. Co ciekawsze Ukraina działa na dwa fronty. Z jednej strony mówi o integracji z Unią Euriopejską , a z drugiej chce wejść do Unii Celnej  - Rosji , Białorusi i Kazachstanu.


 Ukraina zostanie członkiem stowarzyszonym Unii Celnej (UC) Rosji, Białorusi i Kazachstanu - podał w czwartek portal internetowy ukazującego się w Kijowie opiniotwórczego tygodnika "Dzerkało Tyżnia", powołując się na źródła w rządzie Ukrainy.
Takie ustalenia miały zapaść po rozmowach prezydenta Wiktora Janukowycza z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, do których doszło 4 lutego - poinformował tygodnik.


Jak zachowa się Unia?

Wygląda na to, że zrobi wszystko, aby umowę stowarzyszeniową z Ukrainą podpisać, bo jest to jedyny sposób na podwyższenie  PKB. Nie ważne jakie będą konsekwencje  tego kroku - ważne by obecni politycy mieli zapewniony spokój i nie martwili się o pesymistyczne nastroje wśród obywateli .Wysokie PKB uspokoi opinię publiczną i da czas elitom na wymyślenie kolejnego fortelu.


Mimo karygodnych zaniedbań  Ukrainy związanych z przygotowaniami do podpisania umowy stowarzyszeniowej,  komisarz  d.s. rozszerzenia Unii wypowiada się w dość łagodnym tonie...

Nie możemy podejmować zobowiązań w ramach umowy stowarzyszeniowej z państwem, które nie ma własnego niezależnego prawa, w którym decyzje dotyczące zagranicznej polityki handlowej podejmuje ktoś inny" - mówił  komisarz ds poszerzenia Unii.. Fuele zaznaczył, że Bruksela nie będzie występowała przeciwko współpracy Ukrainy z Unią Celną, dopóki nie będzie to kolidowało z ustaleniami zawartymi w umowie stowarzyszeniowej z UE, obejmującej umowę o strefie wolnego handlu.

Unia podpisuje umowy z krajami zupełnie nieprzygotowanymi do współpracy  ,... a potem dziwimy się, że kraje wspólnoty występują o pomoc finansową dla ratowania budżetów .

Obecna Unia nie jest tą , do której mieliśmy należeć ...


                                                                    *   *   *

 Źródło:
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,13565009,Ukraina_zgodzila_sie_na_stowarzyszenie_z_rosyjska.html#ixzz2NeLGzRMx
http://pl.euabc.com/word/67
http://www.geopolityka.org/info-ecag/2070-ukraina-ue-negocjacje-stowarzyszeniowe-bez-konca

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz