czwartek, 31 stycznia 2013

Czy na pewno wiesz na co się godzisz? Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet
Na samym początku zaznaczam, że jestem przeciwna wszelkiej przemocy, a szczególnie tej, która dotyczy dzieci i kobiet. Nie pozwolę jednak, aby podstępnie skonstruowane traktaty, ustawy czy jakiekolwiek umowy były punktem wyjścia do propagowania wypaczeń i nieetycznych zachowań.

    Zanim cokolwiek podpiszesz, dobrze zapoznaj się z treścią dokumentu - tego zawsze mnie uczono. Raz złożony podpis jest wiążący i rozpoczyna lawinę zdarzeń, której nie jesteś w stanie powstrzymać. Niewiedza prawnicza nie jest usprawiedliwieniem, więc ... czytajmy, czytajmy i jeszcze raz czytajmy podpisywane dokumenty, bo będzie tak jak z Traktatem Lizboński - kto przeciw ten niedouczony i zacofany, kto za - ten .... europejczyk.

    Co niepokoi mnie w proponowanym dokumencie? Po pierwsze, że tak bardzo promuje go Ruch Palikota z posłanką Nowicką na czele, a po drugie - niektóre zapisy, które tak są sformułowane, że  swoim pojęciem mogą obejmować zagadnienia niezgodne z prawidłowymi relacjami występującymi w rodzinie i poza nią...

Jako przykład podam dwa artykuły:

Artykuł 12 – Obowiązki ogólne
1
Strony stosują konieczne środki, aby promować zmiany w społecznych i kulturowych
wzorcach zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów,
tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na pojęciu niższości kobiet lub na
stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn.

Artykuł 14 - Edukacja
1
Strony podejmują, w stosownych przypadkach, konieczne działania w celu uwzględnienia materiałów dydaktycznych na temat kwestii takich jak równość między kobietami i mężczyznami, niestereotypowe role płci, wzajemny szacunek, rozwiązywanie konfliktów w relacjach interpersonalnych bez użycia przemocy, przemoc wobec kobiet uwarunkowana płcią oraz prawo do integralności osoby, dostosowanych do rozwijanych zdolności uczących się, w formalnych programach zajęć i na wszystkich poziomach edukacji.

    Sformułowania typu promowanie zmian w społecznych i kulturowych wzorcach zachowań kobiet i mężczyzn, to nic innego jak  szerokie otwarcie furtki dla  homoseksualizmu i małżeństw zawieranych w obrębie jednej płci, a poniekąd i pedofilii , bo w dokumencie za " kobietę" uznawane są dziewczęta poniżej 18 roku życia.

Artykuł 3 – Definicje
Dla celów niniejszej Konwencji:

f . „kobiety” uwzględniają dziewczęta poniżej 18 roku życia.
  
W tym kontekście proszę przeczytać artykuł 12, zastępując słowo kobieta, słowem dziewczęta poniżej 18 roku czyli - dziecko...

Strony stosują konieczne środki, aby promować zmiany w społecznych i kulturowych
wzorcach zachowań dzieci i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów,
tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na pojęciu niższości dzieci lub na
stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn.

Szok ...
  
    Czy na tylu prawników, których mamy w Polsce i całej Europie nikt nie zauważył bubla prawniczego, który kryje się pod postacią Konwencji RE dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet?
Czy nasz premier jest infantylną kukłą, która nie potrafi przeczytać paru kartek dokumentu i stwierdzić, że mamy do czynienia z celowym działaniem na rzecz propagowania zachowań niezgodnych z normami etycznymi i moralnymi panującymi w społeczeństwie?

   Teraz rozumiem dlaczego powołał p. Gowina na stanowisko ministra sprawiedliwości. Trzeba odegrać teatr i pokazać, że minister Gowin jest katolickim homofobem, który nie rozumie tekstu dokumentu... Nastawić przeciw niemu społeczeństwo i ... tłumacząc się koniecznością obrony kobiet przed przemocą, uzyskać społeczną akceptację na podpisanie konwencji...
  
     Niech nikt mi nie wmawia, że autorzy dokumenty mieli na myśli inne zamiary niż te, które z niego emanują. Każdy prawnik potwierdzi, ze to co nie jest zakazane - jest dozwolone. Artykuł pozwala na zmianę zwyczajów i tradycji, więc zmieniamy tradycję - zamiast małżeństw zawieranych między mężczyzną , a kobietą, wprowadzamy tradycję zawierania małżeństw jednopłciowych. Pozwalamy na stosunki płciowe między dziećmi i ...mężczyznami. Następny artykuł mówi nam, że musimy uwzględniać niestereotypowe role płci - w takim razie pozwalamy, żeby dwie panie lub dwaj panowie stawali się dla dziecka ojcem i matką...

    Politycy europejscy nie dają za wygraną w walce o zmianie obyczajowości na starym kontynencie. Skoro społeczeństwa nie da się oficjalnie zbałamucić , należy uciec się do podstępu. To co miało w założeniu chronić kobiety i inne osoby przed przemocą, jest w rezultacie promocją wypaczeń .

    Stwórzmy taką ustawę, która jednoznacznie będzie mówiła o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dzieci , a nie taką, która zostawia furtkę dla promowania obyczajowości do niedawna uważanej za dewiację.

Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach....

REKOMENDACJAwww.promocjazdrowia.szczecin.pl

Źródło:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Jaroslaw-Gowin-przeciwny-podpisaniu-konwencji-o-zapobieganiu-i-zwalczaniu-przemocy-wobec-kobiet,wid,14419344,wiadomosc.html?ticaid=1eab5
http://news.money.pl/artykul/przemoc;wobec;kobiet;co;z;konwencja;rady;europy,150,0,1108374.html
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ruch-kobiet-do-premiera-ratyfikujmy-konwencje-dot-,1,5166402,wiadomosc.html
http://www.google.pl/search?q=Konwencji+Rady+Europy+ws.+zapobiegania+i+zwalczania+przemocy+wobec+kobiet+traktat&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a
http://biznes.onet.pl/sp-jesli-polska-przyjmie-konwencje-re-ws-przemocy-,18515,5107872,onet-wiadomosci-detal
__________________________________________________________________________________________                                                
                                                OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że treści zawarte w niniejszym blogu, zawierają subiektywne
spostrzeżenia autorki , a inicjatywa Mądra Polska - Marioli Grabowskiej, nie
jest wzorowana na inicjatywach i  programach osób trzecich. Ewentualna
zbieżność nazw jest  przypadkowa.