sobota, 12 października 2019

POLSKA FUNDACJA NARODOWA ... Polityka została wymyślona po to, aby kłamstwo brzmiało jak prawda.

     
         Polska Funadacja Narodowa to instytucja powołana z inicjatywy politykow PiS. Oficjalna wersja mówi, że był to pomysł prezesów spółek Skarbu Państwa. Prezesów ... mianowanych przez Prawo i Sprawiedliwość.
             
          W lipcu 2016r roku usłyszeliśmy z ust premier Beaty Szydło, że Fundacja będzie promować wizerunek Polski za granicą , budować markę i promować polską gospodarkę z uwzględnieniem spółek Skarbu Państwa.

Idea szczytna, ale jak to bywa w państwie rządząnym przez PiS - to co na początku wydaje się słuszne, ma drugie dno.

                 Fundacja zasilana jest z kasy 17 spółek Skarbu Państwa. Jej początkowy budżet wynosił ok. 97, 5 mln i ma być uzupełniany co roku kwotą 50 mln zł - przez kolejne 10 lat. Nie trzeba dodawać, że zarząd spółki został obsadzony osobami związanymi z PiS-em. Członkowie zarządu mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 4 do 4,3-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

                 Od momentu powstania Fundacji nastała zmowa milczenia dotycząca jej działalności, a także wydatków.  Lakoniczne komunikaty pojawiające się od czasu do czasu w mediach , potwierdzają przypuszczenia, że finanse fundacji służą potrzebom partii PiS, a nie promowaniu Polski za granicą. Tym bardziej, że w październiku 2017r. zmieniono cele Polskiej Fundacji Narodowej...

Skreślono pomysł promowania za granicą spółek Skarbu Państwa, które przecież finansują Fundację, a w zamian za to pojawił się zapis o podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ... Czyli cele, które pomagają partii PiS wzmacniać swój wizerunek za pieniądze płynące ze spółek Skarbu Państwa, bo każdą fakturę można wytłumaczyć koniecznością np. kształtowania i promowania postaw patriotycznych.

Co do dzisiejeszego dnia zrobiła Fundacja?

Zasłynęła akcją " Sprawiedliwe sądy".  Przeprowadzenie akcji promującej reformę wymiaru sprawiedliwości  powierzyła firmie, założonej specjalnie na czas tej kampanii przez pracowników kancelarii premier Szydło. Pieniądze z  worka Fundacji, przelano do worka PiS... Akcja podobno kosztowała 8 mln złotych czyli trzy razy więcej niż Fundacja przeznaczyła na program promowania młodych sportowców.

Kolejne akcje miały za zadanie bronić dobrego imienia Polski poza granicami kraju. Chodziło przede wszystkim o reakcję na  oskarżenia dotyczące  współodpowiedzialności Polaków  za Holocaust. Czy akcje udały się?
Coraz częściej słyszymy w mediach, że Polacy oskarżani są przez polityków z różnych krajów o przyczynienie się do śmierci wielu Źydów w czasie II wojny światowej...
Fundacja zorganizowała również piknik wojskowy podczas wizyty Trumpa w Polsce, wydała śpiewnik z żołnierskimi piosenkami, stworzyła program stypendialny dla młodych sportowców (jedyne działanie, które można uznać za słuszne)..., przygotowała broszury i plakaty informacyjne poświęcone dekomunizacji ulic...
Projekt "Polska 100", czyli 3-letni rejs dookoła świata z udziałem Mateusza Kusznierowicza zakończył się wielką aferą.

Początkowy budżet Fundacji to 97,5mln zlotych i co roku 50 mln ze spółek Skarbu Państwa... Fundacja nie podlega żadnej kontroli, nikomu nie udostępnia dokumentów związanych ze swoją działalnością...

"Pewna obywatelka (która chce pozostać anonimowa) 30 stycznia 2018 roku zwróciła się do Polskiej Fundacji Narodowej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Chciała dostać szereg dokumentów finansowo-księgowych, w tym podpisanych umów, wykaz wpływów i wydatków na konto bankowe, treści uchwał statutowych organów PFN..."

Od tego momentu rozpoczęła się długotrwała korespondencja Polskiej Fundacji Narodowej z "ciekawską" obywatelką. Aktywność obywatelki i bierność osób zarządzających PFN sprawiły, że obie strony spotkały się w sądzie.


Do maja 2019 r. jeszcze żadna sprawa o jawność Polskiej Fundacji Narodowej nie zakończyła się prawomocnie. 

Sposób zarządzania majątkiem Polskiej Fundacji Narodowej powinien podlegać takim samym zasadom transparentności i społecznego nadzoru, jak w odniesieniu do majątku będącego własnością państwa - stwierdił Wojewódzki Sąd Administracyjny...

Tak wyglada kolejny sposób polityków PiS, na wyprowadzenie pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa...

Linku do powyższego wpisu (ze względu na ocenurowanie przez polityków) nie można zamieszczać na wielu forach internetowych m.in na stronach:  Sympatycy Koalicji Obrońców Demokracji, KOD i na YouTube... Proszę o rozpowszechnianie wiadomości zawartych w tekście , poprzez własne kanały informacyjne. Dziękuję.
Źródło:
https://www.newsweek.pl/polska/polska-fundacja-narodowa-wspiera-pis-w-kampanii-wyborczej/nbsw1s1
https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/sad-naklada-grzywne-na-polska-fundacje-narodowa,938145.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Czym-moze-sie-pochwalic-Polska-Fundacja-Narodowa-7580199.html
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polska-fundacja-narodowa,227,0,2244067.html

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza